ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
٢٣. تو سەحەرگە بەتەماشا وەرە بازاری حدوث
تو سەحەرگە بەتەماشا وەرە بازاری حدوث
لێتە بێ فائیدە ئازار نەدەت خاری حدوث
دا ژدل غونچە لەبەک نازک و تەردانە بژیری
ب تەبەسسوم بەتەڕا بێتە ژگولزاری حدوث
صەد گریهمن ددلن لەو کو چەپ و راست دکر
شاهی حوسنی قیدەمێ زولفی گریهداری حدوث
بل ژسولتانی قیدەم من بتو ئیقرار نەهن
گەر لکا بامە نهەن متقەب و بزماری حدوث
دل ددەریایی قیدەم قافە ب ثابت قەدەمی
گەرچی دایم لسەرێ فەرقەمە مینشاری حدوث
بەڵکو دیوار ب گۆهبن ب خودێ کی ب خودێ
ب تورەنگی نەکری ئەشکەرە ئەسراری حدوث
لەمعەیەک گەر ژکەناری قیدەمێ پورتەوی دەت
دێ ژبەر وێ سەعەتی مەحوبن ئەنواری حدوث
وی ب صەد پەنجەرەیان دایە شوعاعا قیدەمێ
گونبەدی عیشقێ لەسەر کورسی یی دەوواری حدوث
تو حدوثێ وەمەبین قەنج نەظەرکی جارەک
ل ئەساسی قیدەمێ دانی یە دیواری حدوث
هەڕە ئەصلێ خۆەو تەرتیبی قیاسی ژێ کە
گەر نزانی چیە یەک جار بەری داری حدوث
ئاتەشێ عیشقێ شبێ زێر وجودێ حەل کەت
هەیە مومکین نەفرت زەیبەقی فەرراری حدوث
الله الله کو دعومرێ خۆە توجارەک نەبهی
چصەدا تێتە ژوی گونبەدێ دەوواری حدوث
تو ژبەر پەردەیی وەهمێ وەرە دەر تا ببهی
چنەوا تێنە ب صەد نەغمە ژ ئەو تاری حدوث
حال و موستەقبەل و ماضی دخوەدا تێک یەکن
صوبح مەوجودە بعەینی خوە دئیڤاری حدوث
راست و چەپ گاڤ و سەعەت هەر لمە ئەوداتینت
ذوالفقاری قیدەمێ حەیدەری کەرراری حدوث
راست و ئەڤراز و نشوڤێ مەبوارن یەک و یەک
لێ تنێ وێ لمەبو دائرە بەرواری حدوث
دێ لقەلبێ مە چ دەت لامیعە یا ئیسلامی
کو لجانێ خوە مەخەف بەستی یە زونناری حدوث
رەنگ و ژەنگێ حەدەثێ نەقشی حدوثێ مە ددل
بدە بەر رەندشی عیشقێ ئەوە قەصصاری حدوث
جان لسەر دەستێ نهایی دڕیا جانان دا
روح صەف صەف کو ڤەوەستانە دبازاری حدوث
دێ ژ غەفلەت برەتن سایە زەوالێ ئەی دل
رونەنێ داتو ئەمانەت لسیهاداری حدوث
تو ژفەصلێ وەرە ئەصلێ کو دڤێ دەیری خەراب
دا نەبی مەرکەبی جەهلێ تو دبن باری حدوث
دا نیگاری خوە ب صەد رەنگی ببینی ئیرۆ
وەرە جارەک بکە سەیرێ تو دئەطواری حدوث
تو بحالێ مە دزانی چی یە هەر لەحظە (مەلا)
مە ددل تێت و دەرت خەنجەری غەدداری حدوث
بازاری جیهان

پەراوێز edit