ئاڵەکۆک

مەلای جزیری add_a_photo
مەلای جزیری دیوانی مەلای جزیری
١١٤. کەس نەدیە سەحەرگەهـ کو چنازک وەرەسی تو
کەس نەدیە سەحەرگەهـ کو چنازک وەرەسی تو
مە ژبەلگی گولو نیرگزی سەرمەست بەسی تو

زانم نەتنێ کو یەدی بەیضا تو ددێری
وەر خوەش کە شەهیدێن خوە کو عیسا نەفەسی تو

روحی‌تو نە جیسمی ژجەمالێ ب چئیسمی
رەنگ رەنگ تبی کەشف‌و شهودێ چکەسی تو

رۆژێ تو لشەرقی بجەمالا خوە دبەرقی
بالله کو ژسەرچەشمەیی ئەقدەس قەبەسی تو

بالله ژچنوری‌و تەجەللا ل‌چطوری
گەگە لسەرا پەردەیی جان مولتەمەسی تو

جانا جەرەس‌و رەهبەری عیشقاتە ئەزم قەط
ئاگە بفغان‌و حەرەکاتی جەرەسی تو

مایەک نەفەسەک من دبتن بی‌تو وجودەک؟
دێ بێ تەچبم؟ هەم تو، ڕحی هەم نەفەسی تو

عیشقاتە مەگۆ زێر صیفەت زەر دکرین گۆ:
ئیکسیرە ئەوینامە بیعەینی‌و مسی تو

من‌گۆ ژنیگاران تو گولی‌بەس بشکوەبە
زانم نەموحیب هەر نەکەس‌و خارو خەسی تو

ئەی حور سرشتی لمە خۆش مەی وەتە بەرکر
جەنناتە ویصالا مەوو ئاتەش پەرسی تو

من‌گۆ دشەڤان شوبهی نوجومان بطەوافین
گۆ عیشوە دزانن بچقەست‌و هەوەسی تو

من‌گۆ ژکەمەندا سەرێ زولفاتە ڤەرەستم
پەروازی لەبی لەعلی‌مە گۆ گەر قەرەسی تو

یەک‌دەم ڤە نەهیشتین تە دهامونی فیراقێ
بێ هەمدەمی دەردان گۆ: چفەریادرەسی تو؟

من‌گۆ: ژدلی شوبهی بخور خوەش تە بکەرکر
کەرکر بدولەعلێن خوە شەکەر، گۆ: عەدەسی تو

من‌گۆ: لروخانین نەکو کەج‌رەو وەکو فەرزین
شاه گۆتە مە: کەش، مات، لبازی فەرەسی تو

من‌گۆ: ژقەدیم ئەز مەیی عیشقاتە دنوشم
گۆ: من ژعوشاقان نەتنێ مەی تەلەسی‌تو

من‌گۆ: دشەڤان شوبهی شەمالان وە دصوژین
پەروانە صیفەت جاهەرە، بێ‌صەوت‌و حیسی‌تو

من‌گۆ: بەصەرو قووەتی سەمعامە تویی، گۆ:
زانین تە ئەمین روح‌و موجەررەد قەفەسی تو
«هەر تۆم بەسە»
دیوانی عارفی ربانی، شێخ احمدی جزیری مشهوربه: مەلای‌جزیری «هەژار» شەرحی لێ کردوە؛ انتشارات سروش، چاپ اول، تهران - ١٣٦١، لاپەڕەی ٥٩٧-٦٠١

پەراوێز edit