ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
٦٤. هەر دیدەنی تۆیە دڵ بکا شاد
هەر دیدەنی تۆیە دڵ بکا شاد
رویت همه ساله لاله گون باد
گەر سوجدە نەبا موقابیلت، سەرو
پیش الف قدت چو نون باد
حوسنت وەکوو ماهی ئاسمانی
هر روز که هست در فزون باد
شمشاد بە ڕەسمی خاکبۆسی
پیوسته برابرت نگون باد
گەر ڕەوشەنە دیدە بێ جەماڵت
از گوهر اشک، بحر خون باد
غەمزەت لە بەرابەری دڵی زار
از کردن سحر ذوفنون باد
تاکەی دڵی من لە شەوقی وەسڵت
بی صبر و قرار و بی سکون باد
گەر عاجزە دڵ لە حەلقەیی زوڵف
از حلقه عشق تو برون باد
جێی ئاوی حەیاتە لەعلی لێوت
دور از لب هر خبیث دون باد
تێهەڵکێشی غەزەلی ١٠٧ی حافزی شیرازی

پەراوێز edit