ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
٦٠. نەمەکی ڕیتە برینم نەمەکین ڕوویی مەلیح
نەمەکی ڕیتە برینم نەمەکین ڕوویی مەلیح
لاڵی کردم لە کەلاما بە عیباراتی فەسیح
مایەیی فیتنە دڵە و تازە دەڵێ: لادە لە عیشق!
لە خەتا بەدترە تا سەد دەرەجە، عوزری قەبیح
مەوج سان بێتە تەلاتوم بە ئەبەد نازانێ
ڕمزی پێشامەدی کاری منی بێچارە سەتیح
غەیری بۆسەی لەبی تۆ چارە نییە بۆ دەردم
باوەڕت گەر هەیە، بالله، ئەمەتە قەولی سەحیح
چوست و چابوک وەرە ڕێی دوشمنی نەفست سالم
سیدقە خەفتان و وزوو مەرکەب و شوکرانە سەلیح

پەراوێز edit