ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
٥٦. میرزا وەرە لێم لادە دەستی من و دامانت
میرزا! وەرە لێم لادە، دەستی من و دامانت
ئەیمەن مەبە لێم نەک بێم یەک دەفعە بە مەیدانت
تۆ قاژیی و من شاهێن مەقڕێنە بەدەورمدا
نەک حەملە بەرم، ڕۆبەم چنگەڵ لە چیقڵدانت
من توغرول و تۆ سەعوە، قەسدم ئەمەتە ناگاه
میخلەب لە سەرت گیر کەم، دەرچێ لە عەقەب جانت
من شێرم و تۆ گاوی، شەڕڕاڕیی و ناترسی
جوستەن کەم و بشکێنم وەک نەی هەموو ئێسقانت
بۆ من قەڵەمە نێزە، بۆ تۆ سپەرە دەستگا
بۆ تەجرەبە، با لێ دەم یەک حەربە لە قەڵغانت
نووکی قەڵەمم تیژە وەک نێشی درەفشی تۆ
سەوهان زەدەیە فیکرم وەک گازنی بوڕڕانت
ڕەنگینە هەموو شیعرم وەک نەقشی تەکەڵتووی زین
مەزموونکەشە فیکرم وەک قوللاپی دروومانت
سەڕڕاجیی و هەم شاعیر، هەم ڕۆبەم و هەم داشۆم
دەفتەر لە تەغاراوت دەرزی لە بنی ڕانت
ڕەنگدۆمیی و ڕەنگزیندۆز، هەم لێ دەم و هەم بەند کەم
کشتەک لە کونی لووتت، مشتەت لە دەفەی شانت
هەم لێ دە تەقەڵ هەم خەت، هەم لێ بەم و هەم تێ کەم
نەخ نەخ لە کونی دەرزی، نەم نەم لە قەڵەمدانت
تێت ناوە، لەلات خۆشە، ناخۆشە دەری بێنن
بەو خەرجە دەبێ دەربێ، ئەو پارە لە گیرفانت
دەرپێ بکەنە هەم ڕەخت، هەم بتبەم و هەم بتخەم
لەو حەوزی حەمامی گەرم، بێ جل تەنی عوریانت
سەنعات و سەخایی تۆ بەس تەنگ و گوشاد هاتن:
هەم حەلقەیی ئاوزوونەت، هەم سفرەیی میهمانت!
بۆ میرزا سلێمانی زیندروو

پەراوێز edit