ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
٢١٥. پێم خۆشە کە عومرم بە جەفا سەرفی غەمت بێ
پێم خۆشە کە عومرم بە جەفا سەرفی غەمت بێ
بەو شەرتە کە مایەی زەرەرم ماچی دەمت بێ
خۆ ڕۆشنە خانەی دڵی من مەنزڵی تۆیە
مروەت نییە بەم ڕەنگە خەرابی ستەمت بێ
یاقووتی لەبت جایزە بەخشینی بە ئیسبات
بێت و بەقەدەر خدمەتی من گەر کەرەمت بێ

پەراوێز edit