ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
٢٠١. ئەی بە تەلعەت ماهی کامیل وەی بە حورمەت ب و ت
ئەی بە تەلعەت ماهی کامیل، وەی بە حورمەت «ب» و «ت»
زلف داری همچو عنبر، لب چو «ش» و «ک» و «ر»
عیشوەیی چاوت، دەبا وەختی نیگەه سەد گیان و دڵ
قبله آزادگانی، ای صنم! با «ر» و «خ»
دڵ وەها ئاشوفتەیە شەوها لە قەیدی «م» و «و»
دردمندم، مستمندم تن گرفته «ت» و «ب»
«غەین» و «میم» گەر نەخۆی، جانا! لە دەستت دەر دەچم
دردمندان را بباید «ط» و «ب» و «ی» و «ب»
بەزمی «ی» و «ا» و «ر» وەک جەننەتە بۆ «م» و «ن»
مطربان! با نای و بربط، با رباب و «دال» و «ف»
موددەعی دوورە منیش مەستم لە «و» و «ص» و «ل»
تا سحرگاهان نهاده «ل» و «ب» با «ل» و «ب»
«س» و «ا» و «ل» و «م» ئاگاهە بۆ کیزب و خیلاف
این غزل گفتست مسکین «س» و «ع» و «د» و «ی»

پەراوێز edit