ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
١٩١. غەرقە لە دڵم پەیکان پەیوەستە لە موژگانی
غەرقە لە دڵم پەیکان پەیوەستە لە موژگانی
چاکست گریبانم از چاک گریبانی
بێهوودەیە ئەی عاقڵ دێوانە دەکەی زنجیر
عمریست پریشانم از زلف پریشانی
شەوقی مەه و ڕووی دڵبەر کەوتوونە جەدەل دیسان
ای کاش برون آیند یک روز به میدانی
جەمعن لە پەرێشانی دڵها و خەمی زوڵفت
زیبد که زنی جانا صد گوی به چوگانی
غەیری ئەمەلی هیجرت یادی چ بەشەر ناکەم
در عشق تو بشکستم صد عهد بە پیمانی
بۆ چارە دڵی بیمار دامانی وەفا دەگرێ
شاید که به دست آرد از لعل تو درمانی
حەیرانی ڕەهی عیشقن گەر شەمسە وەگەر مەنسوور
«سالم» نبود پیدا زین بادیه پایانی
تێهەڵکێشی شیعرێکی خۆی بە فارسی

پەراوێز edit