ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
١٧٣. هاتە ڕووی دڵ لە غەمزە بەسکی خەدەنگ
هاتە ڕووی دڵ لە غەمزە بەسکی خەدەنگ
خانەیی خارپوشتە، سینەیی تەنگ
جێی دڵم زوڵفی تۆیە تا دەمرم
کەی نەجاتی دەبێ ئەسیری فەرەنگ
ڕەغبەتت واجیب و حەزەر لازم
لە لەبت شەککەر و لە دیدە شەرەنگ
تۆ حەیاتی منت بە دیدە بڕی
تۆ بە ئاهوو دەکەی شکاری پەڵەنگ
بەمەسەل بەحرە عیشق و دڵ زەورەق
ئامەدوشودیە دڵ بەمیسلی نەهەنگ
بێ سەرە کاروان و شەو تاریک
ڕێ خەتەرناک و دوور و مەرکەب لەنگ

پەراوێز edit