ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
١٧١. تیری ئاهی سوبحگاهم ڕەنگە کونکون کا فەلەک
تیری ئاهی سوبحگاهم ڕەنگە کونکون کا فەلەک
ئەشکی ئاتەشناکی من، تەحقیق ئەگاتە سەر سەمەک
دوور لە تۆ دوورم لە خەو نەزدیکە مەرگم ڕۆژ و شەو
میحنەتی دووری هەمیسان ڕیتیە ناو چاوم نەمەک
بۆ پیادەی وەسڵی یار ئەسبابی نەگبەت زۆر ئەبێ:
فیکرە ڕێم و غەم سوارم، دەرد و هیجرانیش یەدەک
مردنم پێ خۆشە نەک دڵبەر کەدەر حاسڵ بکا
من سەراپا ناری غەم بم ئەو دەڵێ: سووتا، دەرەک!
ئەی تەبیب گەر تۆ فلاتوون بی دەوای من زەحمەتە
تا نەکەم تەقریر لەلات ئەحواڵی دەردم یەک بە یەک
پێم بڵێ، ئەی عیشوەجۆ! تۆ جادویی یا ساحیری؟
بەم قەرارە قەت لەلای من دڵبەری ناکا مەلەک
زوڵم و فێڵی لێ مەکە سالم، دڵی مۆرە بە زۆر
ئاسمان! ڕەحمەت ببێ تۆ بی خودا تاکەی کەچەک

پەراوێز edit