ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
١٥٤. سەر و کاری خەیاڵت ئیبتدا وەختێ لەگەڵ دڵ بوو
سەر و کاری خەیاڵت ئیبتدا وەختێ لەگەڵ دڵ بوو
نە بەحسی سەرکەشیی گوڵ بوو نە عەهدی شۆری بولبول بوو
هەتا نەکرا لە توڕڕەی زوڵفی تۆ مەشقی پەرێشانی
نە پێچ و تابی سونبول بوو نە حەلقە و چینی کاکوڵ بوو
لە سیڕڕی مەتڵەبی ئیما بەجوز من کەس نەبوو واقیف
نیگاهی چاوی مەستی وا لە حاڵاتی تەغافول بوو
لە وەرعا زاهیدی ئەفسوردە نەیدی حاڵەتی مەستی
بە عەفوا چوو سەراسەر ڕۆزگاری چونکی بێدڵ بوو
بڕۆ نەزدیکە سالم دڵ لە زوڵفا وەختی شادیتە
ئەگەرچی تەییی ڕاهی ئیبتدا پڕ پێچ و موشکڵ بوو

پەراوێز edit