ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
١١١. درێغا سەعوەئاسا سەیدی دیدەی شاهبازێکم
درێغا سەعوەئاسا سەیدی دیدەی شاهبازێکم
زەدەی تیری نیگاهی جادووانەی عیشوەسازێکم
ئەگەرچی زاهیرەن دەروێش و مسکین و گەداڕەنگم
لە غەزنەی خاترا مەحموودی گێسوویی ئەیازێکم
لە چەتری نادری ڕوتبەم گەلێ باڵاترە ئێستا
کە من ئیکسیری خاکی ڕەهگوزاری سەرفرازێکم
وەکوو ئەنجوم بە ڕەجمی موددەعی ئەخگەرنومام ئەمشەو
سەراپا نار و شوعلەی ئاتەشی ڕووی جانگودازێکم
درێغا کشتی ئوممێدم کە دێتە حاڵەتی سەبزی
ڕەقیبی سەگ سیفەت حازر دەبێ یەعنی: بەرازێکم
ئەگەر دۆستە ئەگەر دوشمن لە قاپیت نائومێد نابن
منیش لەم دەرگەدا یاڕەب! تەڵەبکاری نیازێکم
ئەگەرچی میهرەبانی حوکمی وەک عەنقایە لەم عەهدە
غولامی تالیعی خۆمم کە دیلی دڵنەوازێکم
تەڵەبکاری حەقیقەت خاتری سالم لە باتیندا
ئەگەرچی زاهیرەن دڵدادەیی عیشقی مەجازێکم

پەراوێز edit