ئاڵەکۆک

سالم add_a_photo
سالم دیوانی سالم
١٠٢. الوداع ئەی موڵکی بابان الوداع
الوِداع ئەی موڵکی بابان الوِداع
الوِداع ئەی جایی جانان الوِداع
موستەعیددم بۆ بیلادی ڕافیزی
الوِداع ئەی ئەهلی ئیمان الوِداع
وەک ئەسیری تورکمان دەمبەن بە زۆر
الوِداع ئەی شاهی خووبان الوِداع
دەشتی هیجرت تارە وەک دەریایی قیر
الوِداع ئەی میهری ڕەخشان الوِداع
ڕووبەڕووی مەشریق دەچم بۆ موڵکی ڕەی
الوِداع ئەی قیبلەیی جان الوِداع
ئەشکی دیدەم ڕەنگی گوڵناری هەیە
الوِداع ئەی ناری پوستان الوِداع
سیححەتی دا وەسڵی تۆ هیجرت مەرەز
الوِداع ئەی دەرد و دەرمان الوِداع
دڵ بەرابەر زوڵفی تۆ وازیح دەڵێ
الوِداع ئەی سونبولستان الوِداع
زەخمی دڵ بۆ ئابی پەیکان تیشنە ما
الوِداع ئەی تیری موژگان الوِداع
گەرچی بۆ ئەحواڵی سالم بێ غەمی
الوِداع ئەی ناموسوڵمان الوِداع

پەراوێز edit