ئاڵەکۆک

مەحوی add_a_photo
مەحوی تاکە بەیت
١٢. وەکوو سەروت دەوێ لەم باغەدا بێ هەر سەربەرزی
وەکوو سەروت دەوێ لەم باغەدا بێ هەر بە سەربەرزی
وەکوو دانەی لە بن خاکا دو روزی خاک بر سر زی

پەراوێز edit