ئاڵەکۆک

مەحوی add_a_photo
مەحوی تاکە بەیت
١١. مونەووەر نەبووە لەو والشّمسی پاری تەلعەتت خۆ دڵ
مونەووەر نەبوە لەو والشّمسی پاری تەلعەتت خۆ دڵ
موعەتتەر بێ دە لەم واللّیلەکەی ئەمساڵی خەتت و خاڵ

پەراوێز edit