ئاڵەکۆک

مەحوی add_a_photo
مەحوی چوار میسراعی
٨. تێگەیشتن مەغزە ئەم ئینسانە پۆست
تێگەیشتن مەغزە، ئەم ئینسانە پۆست
خۆ مەکە بێ تەجرەبە قوربانی دۆست
تۆ مەڵێ یەک مەرتەبە، سەد مەرتەبە:
دشمن دانا به از نادان دوست

پەراوێز edit