ئاڵەکۆک

مەحوی add_a_photo
مەحوی چوار میسراعی
٣٥. شەمبە بۆ ڕاو بە یەکشەمبە بینا دانێ بە دوو
شەمبە بۆ ڕاوە، بە یەکشەمبە بینا دانێ، بە دوو
شەمبە ڕیحلەت کە، حەجامەت بگرە گەر سێ شەمبە بوو
چوارشەمبە بۆ دەوا نۆشین و شەمبەی پێنجەمین...
بۆ موناجات و دوعایە، جومعە بۆ تەزویج و شوو

پەراوێز edit