ئاڵەکۆک

مەحوی add_a_photo
مەحوی چوار میسراعی
٣٤. ئەم پارەپەرستانە لە خۆیان کە دەچن زوو
ئەم پارەپەرستانە لە خۆیان کە دەچن زوو
دەخڵی نە پەلی دێوە، نە بای باڵی پەری بوو
عاقلن و فەقەت فێ لەگەڵی دیتنی پارەن
ماهی نەوی ئەم قەومە هیلاکی قەمەری بوو

پەراوێز edit