ئاڵەکۆک

مەحوی add_a_photo
مەحوی غەزەل
١٣١. لە ڕێگەی مەهلەکەی عیشق
لە ڕێگەی مەهلەکەی عیشق ئەو بەڵاجۆ نی، برا، لا دە
ئەوی من چووم و لەوما دی هەر ئاه و داد و فەریادە
لە بەحری نووری حوسنی بێ نیشان ئیفشا کە یەک مەوجە
نیشانی دە بە عالەم ئیختیراعی حەشری بێ وادە
چیە؟ خوسران، ئەمەندە مەستی لەهو و لەعبی دنیا بوون
برا! عومری گیرامی بەس لە ڕێی ئەم بادە بەر با دە
بە خیبتە بەو خودا پێ داوە طوبىٰ لهیە ئەهلی خولد
لە کوورەی ناری غەمدایە بە داغی دەردی تۆ شادە
هەمیشە دیدە بەحری گەوهەرە و دڵ پڕ لە نەقدی داغ
لە بن نایێ بە مەسرەف چونکە خەزنەی من خودا دادە
لە سەر تۆ بوومە پەندی عالەمێ، وتم و وتی: مەحوی
بەسی بێ موشریکی. بەس، یا لە دنیایا لە من لا دە

پەراوێز edit