ئاڵەکۆک

مەحوی add_a_photo
مەحوی غەزەل
١١٠. لا عاش سوىٰ ذکرک قلبی و لسانی
لا عاش سوىٰ ذکرک قلبی و لسانی
ای ئانکه بەنام همچو مسیحای زمانی
هەر غەمکەش و حەسرەتبەشی فەرهادی حەزینم
لەو وەقتەوە تۆ خوسرەوی شیرینی جیهانی
در ئارزوی لعل لبت اشک چو لعلم
ای لعل دل از لعل لبت لعل یمانی
ڕەحمێ کە بە حاڵی دڵی غەمکێشی غەریبان
جانانەیی جانی، چییە هەر یاری زوبانی
عوششاقی جگەر سۆختە هەر حەسرەتە بەشیان
لوتفی نییە مەعشووقە لە بۆ عاشقی فانی
محوی به غم از یار به هجران جفایش
لو أهرُبُ من حُبه فاللّهُ جفانی

پەراوێز edit