ئاڵەکۆک

حاجی قادری کۆیی add_a_photo
حاجی قادر چوار میسراعی
٧. ئەی ڕەفیقانی وەتەن زۆر غەزەلم ماوە لەوێ
ئەی ڕەفیقانی وەتەن زۆر غەزەلم ماوە لەوێ
لە کەنارێکەوە تەقدیرە وەکوو هەڵبکەوێ
وەک سەفینە بگەڕێ بیخەنە بەر بەحری قسەم
حەیفە وەک من لە غەریبی بمرێت و نەتەوێ

پەراوێز edit