ئاڵەکۆک

حاجی قادری کۆیی add_a_photo
حاجی قادر چوار میسراعی
٦. یا ڕەببی تو خەللاقی عظیم الشأنی
یا ڕەببی تو خەللاقی عظیم الشأنی
هەرچی کە بووە و دەبێ و دەیێ دەیزانی
من بێ خەبەرم لە ئەووەڵ و ئاخری خۆم
حاڵیم بکە لەم بەیتە چییە ئینسانی؟ !

پەراوێز edit