ئاڵەکۆک

حاجی قادری کۆیی add_a_photo
حاجی قادر مەسنەوی
١٨. یا ئیلاهی بە ئایەتی مونزەل
یا ئیلاهی بە ئایەتی مونزەل
بە چوار یاری ئەحمەدی مورسەل
بێنەوایانی موڵکی کوردستان
هەر لە گاوانی تا دەگاتە شوان
لە خەوی جەهل و مەستی و غەفڵەت
بە خەبەر بێن بە نەغمەیی ڕەحمەت
پاکی دەرچن لە کاری نابەمەحەل
ڕۆمی ڕافڕێنن بۆ دەری ئەسفەل
حاجییە شێعرەکانی وەک کاوە
ڕۆژێ دەبییێن درەفشی هەڵداوە

پەراوێز edit