ئاڵەکۆک

هێمن add_a_photo
هێمن تاریک و ڕوون
٣٦. تووڕەیی

ساقیا کوشتمی خەم و مەینەت

دەوەرە لەو شەرابە مەستم کە

نامەوێ جام و ساغەر و پیاڵە

بەشی خۆم بۆ لە لوێچی دەستم کە

***

وەرە ئەی نازەنین بەخێرا خۆت

گێژ و وێژم بکە بە بادە و مەی

با منی ڕەنجەڕۆ لە ژینمدا

هیچ نەبێ جارەکی بڵێم ئۆخەی

***

حاسڵی تێگەیشتن و زانین

چ بوو بۆ من جگە لە کوێرەوەری؟

سەردەمێکیش پەنا دەبەم بۆ مەی

تا بزانم چلۆنە بێ خەبەری

***

لەو وڵاتە کەسێک لە خەو ڕابێ

بەشی چارەڕەشی و خەم و شینە

تێگەیشتم عیلاجی دەردی من

مەستی و شێتی و نەزانینە

***

١٣٣٦

پەراوێز edit