ئاڵەکۆک

هێمن add_a_photo
هێمن تاریک و ڕوون
١٤. ڕێبەندان و شاعیر
ڕێبەندان! دیسان هاتیەوە سەرمان
ڕەقمان هەڵێنی دیسان لە سەرمان
بەسۆزەی زریان پیاوی دەکەی سڕ
بە کڕێوە و باکوت ئاژەڵ دەکەی قڕ
ڕێ و بان دەبەستی بە بەفر هەموو
لەبەر پەساران هەڵدەنێی ڕنوو
پڕووشە و مژ و کەڕەسیسەکەت
تەپ و تومان و هەوا پیسەکەت
پێیەوە هەزار ئازار و ئاهۆ
کۆخە و هەڵامەت، لەرز و چەق و چۆ
کە تۆ تەشریفی ناشەریف دێنی
دڵی گەلی کورد دادەخورپێنی
ماشین و ڕێگای ئیسفاڵتی نییە
بەو سارد و سۆڵە عیلاجی چییە
بە هەچەهەچی کەرێ چۆن باری
لادێیی کوردی دەگاتە شاری؟
هەژار لێی دەبڕێ ئاوردوو و زمهەڕ
کورووژمەی دەکا فەقیر، ماڵانگەڕ
سەر دەنێنەوە پیر و نۆجوان
بێ پەرستار و بێ داو و دەرمان
بەخێر نەهاتی مانگی مژ و تەم
دێنی بۆ ئێمە گەلێک دەرد و خەم
ڕێبەندان:
شاعیر ماڵ شێواو بۆ دژ داماوی
گێژی، خەوئاڵووی، شێتی خەرفاوی؟
بۆچی تۆ ئاگات لە دنیا نییە؟
بۆچی نازانی دەنگوباس چییە؟
بۆ بەمن دەڵێی قسەی سوێر و تاڵ
بۆچی نازانی بێ خەبەر! ئەو ساڵ
زریانم هێنای بۆ کورد ئازادی
شەماڵم هێنای بۆ ئێوە شادی
مژی من هات و مژی هەژاری
ڕەواند یەکجاری لە کوردەواری
بەکەڕەسیسە و پڕووشە و سیخوار
ئاواتی کۆنی کوردم هێنا خوار
لە ڕۆژی مندا کورد بەڕووسووری
هەڵی بژاردووە ڕەئیس جەمهووری
جا ئەو جار باوی کوردی دێتەوە
ئاسوودە دەبێ، دەحەسێتەوە
شاعیر:
گیانی شاعیرت دەکەم بەقوربان
وا هاتووی ئەوساڵ مانگی ڕێبەندان!
دەک بەخێرهاتی قەدەمت پیرۆز
بەقوربانت بێ جێژنەکەی نەورۆز
ڕۆژی تۆ جێژنی گەورەی کوردانە
ناوت دەرمانی ژان و دەردانە
ئەوساڵ بەهارە بۆ ئێمە زستان
بمرێ دوژمنی کورد و کوردستان
هەواری کرماویلە - ١٣٢٥

پەراوێز edit