ئاڵەکۆک

هێمن add_a_photo
هێمن ناڵەی جودایی
٧. کوانێ؟
کوانێ ئەو پەنجە کە توندی دەگوشی مەمکی توند؟
کوانێ ئەو پێیە کە بۆ ژوانێ دەچوو گوندا و گوند؟
کوانێ ئەو چاوە کە هەر جوانی دەبینی و چی دی
کوانێ ئەو بیرە کە هەڵدەفڕی بەرەو بەرزی و دوند؟

پەراوێز edit