ئاڵەکۆک

هێمن add_a_photo
هێمن ناڵەی جودایی
٦. دەستی تەزیو
حەیفە ئەو دەستە کە گوڵزاری دەنەخشاند، بشکێ
حەیفە ئەو دەستە کە دڵداری دەگەوزاند، بشکێ
حەیفە دەستێ کە بە لەرزی و بە تەزیوی دیسان
دوژمنی ملهوڕی زۆرداری دەلەرزاند، بشکێ
١٩٧٦

پەراوێز edit