ئاڵەکۆک

حەریق add_a_photo
حەریق غەزەل
٧. نووری موحەممەد
بەو نوورە کە زاهیر بوو لەسەر ڕوویی موحەممەد
عالەم هەموو ئاشوفتە بوو وەک موویی موحەممەد
مەخجوول و سەرئەفکەندەیە نەسرین و وەنەوشە
بۆ موویی سەمەنبوویی دوو گیسوویی موحەممەد
مەجزووبە هەموو کەس بە ڕمووز و بە ئیشارە
مەجبوورە لە دەس ساعید و بازوویی موحەممەد
سەروی چەمەنیش پێی لە گڵ و خاری غەمایە
لەرزانە لە حەسرەت قەدی دڵجوویی موحەممەد
لالەش وەکوو من سینەیی پڕ حەسرەت و داخە
تا دیویەتی ڕوخسارەیی گوڵبوویی موحەممەد
«بورهانە» لەسەر نەفیی مونافاتی شەو و ڕۆژ
موویێ کە پەرێشانە لەسەر ڕوویی موحەممەد
عالەم وەکوو من جەرگی بڕاوە بە نیگاه و
ڕەمکردن و ئیستادەنی ئاهوویی موحەممەد
ڕۆح و دڵ و دینت هەیە هەرسێکی حەریقی
سەرفی کە لەڕێی وەسف و سەناجوویی موحەممەد

پەراوێز edit