ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٩٧. دەخیلم خاڵۆ
دەخیلم خاڵۆ زەدەی زامی سەخت
حاڵ شێوێنەکەی مەعدوومیی بەدبەخت
ڕاز ڕێزەی شەکەر، شای شەکەر ڕازان
فتێڵە پەی زام کەسێ مسازان
وەختێ دڵ وە تیر مەینەتان ڕێش بۆ
جەو دما تەمای ساڕێشی پێش بۆ
خۆ جای پەیکانان ژار وەردەکەی تۆ
تا بەر پەڕەی دڵ پەی کەردەکەی تۆ
وەختێ فوارەی هووناوان پێشەن
زوخاو جۆش بدۆ، ئانە ساڕێشەن
دەرگای مەینەتان جای نەدامەتەن
ناسۆریش یادئار ڕۆی قیامەتەن
فتێڵە پەی چێش ڕۆ وە یانەم ڕۆ
یەک جار داد نە دەس ئیستیغناکەی تۆ
تۆ پیرت بازەم دڵ وەشیی دڵەن
غەمزەدەی زامان وەشیش موشکڵەن

پەراوێز edit