ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٨٤. دڵ یەند وە ئایر
دڵ یەند وە ئایر دووریی تۆ تاوان
سا ڕاسەن کزەش وە لات نەیاوان
وەی من پەی سەفای یارانی هامدەم
ئای پەی ئەو سەیران ماردم و کەڵڕەم
یاران گردین شین وە توونای تووندا
هەر خەیاڵ مەندەن نە تۆی دەرووندا

پەراوێز edit