ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٧٠. خاڵۆ خاڵۆتەن
خاڵۆ خاڵۆتەن، کەم واچە خاڵۆ
خاڵۆ دەم وە بان خاڵانت ماڵۆ
شەرت بۆ من جە داخ خاڵۆ خاڵۆی تۆ
وێم کەروو وە کوڕ چواردە ساڵەی نۆ

پەراوێز edit