ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٢٥٤. یاری وەفادار
یاری وەفادار شەرت و بەین بێشۆ
چون نووری دیدەی مەعدوومی مەبۆ
وەختێ بەندەی وێش بێحاڵ وە چەم دی
ئەسرین وە چەمدا ڕێزا و پەشێو بی

پەراوێز edit