ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٢٢٩. گەرد ئالوودەن
گەردئالوودەن دەور مەزاری لەیلێ
ئاوپاشی و ماڵاش لازمەن خەیلێ
خادمیی توربەت نازک ئەندامان
پەی دیدە و موژگان مەعدوومی ئامان
ئاوپاشی، ڕەویەی دیدەی نم دیدەم
ماڵاش، وەزیفەی موژەی نمیدەم
گەردێ نێ وە ڕووی یانەی نۆشەدا
یا خەوشێ وە حەوش عەنبەر بۆشەدا
پاسی نازکیی لەیل یاگەی وێشەن
جای موشاهەدەی قەیسی دڵڕێشەن
بەڵ باڵای ئاڵاش وە سەد خەم و چەم
باز وینوون بێخەم وەی چەم یا ئەو چەم
مەعدووم تاوی یاو دووری زۆر ئاوەرد
تاویا و بینای قسەی پەشێو کەرد
ماخۆلیایی یاو ئینە خدێشەن
وەرنە ئەی خەیاڵ پەرێشان چێشەن
فەسڵی وەسڵی بەزم خاسەی نەدیمان
خاوێ بی ویەرد، دیمان نەدیمان
بەتاڵەن هەوای دۆسی کۆچ کەردە
مەحاڵەن ئامای عومری ویەردە
بنیش نە گێجاو دەریای بێ پەیدا
نە گۆشەی حوجرەی سەفینەی مەیدا
ڕووت ڕووت ئەو جیلوەی ستارە کەر ڕاس
با خودا وە ئیخلاس، ناخودا مەناس
تا بادی مراد نە پێوارەوە
کەی بدۆت ئاخر ئەو کەنارەوە

پەراوێز edit