ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
٢٢٨. گێجی ئاڵانی
گێجی ئاڵانیی ها بە دۆشەوە
وە قولابی چەنگ ئاهێر نۆشەوە
دوو ئەبرۆی سیای موژان چڕیدە
نە ڕای بەندەگیش قەترانی دیدە

پەراوێز edit