ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٩٧. پای شادیم
پای شادیم دیسان ماران گەستەوە
نە پیاڵەی چەم ژار تۆ بەستەوە
سەنەم پەرەست نیم سەمەد ناسەنان
دووی کوورەی دەروون شیوەن ڕاسەنان
ساقی، مەی هەی داد، موغەننی، چەنگێ
نەیچی، های فەریاد، موتریب، ئاهەنگێ
گەرمیی مەی، نەوا و کزەی دەف و نەی
تێکەڵ بۆ چەنی زایەڵەی وەی وەی
واچدێ چ وادەی نشینگەی تەنگەن
یاران چەمەڕا برا درەنگەن
گردین تەدارەک بەغداشان جەمەن
وادەی زیارەت غەوسولئەعزەمەن
بێ تۆ بەو خشووع دەس وە دوعاوە
کێ گەردەن کەچ بۆ نەو بارەگاوە؟
دەخیل جەماعەت بێ ئیمامەتەن
ئیمامەت ماتەم وە بێ قامەتەن
گۆشەی تای هیندی مەندیلی بێگەرد
مایل کەر ئەو لای سایی گەردەن زەرد
قیام دەر وە بەژن ئەو قەد و قامەت
قیامەت قام دەر پەرێ قدْ قامتْ
هامدەردان پەی بەزم شادی جەم بییەن
چ خەیرەن سەدای کاری خەیر نییەن
مەیلت چەنیمان یەکجاری سەردەن
یا دووربا زامان مار کار لێت کەردەن؟
ڕۆ پەرێ ئەو مەیل ڕای خوداییت، ڕۆ!
ڕۆ پەی وەفا و شەرت ئاشناییت، ڕۆ!
ڕۆ پەی ئێشی سەخت مارگەستەی کاریت!
ڕۆ پەی دەردیسەر کەس نادیاریت!
ئەی تۆ کام نەدیت جە عەرووسی نۆ
تا عەرووسی خاک پەشتان بی وە تۆ
جەی خاری دندان ژار ئاوردەی مار
خاتر نازک وێت مەدەر ئازار
تۆ نەوگوڵی باغ موستەفەوی بی
گەنجی خەزانەی مورتەزەوی بی
گوڵ عادەتشەن بێ خار نمەبۆ
گەنج ڕەویەشەن بێ مار نمەبۆ
غەریبیت زیاد نە شەهادەت بی
شەهادەت هەم دەم وە سەیادەت بی
ئەی ڕەسوول ئارۆ شەوقش پەرواز دا
وە ناز و ئیعزاز کاری تۆ ساز دا
ڕجام هەن فەردا نەو گەردەلوولدا
بویەری نە ژێر سای ئەو ڕەسوولدا

پەراوێز edit