ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٩٦. وەی من پەی سەفای
وەی من پەی سەفای یارانی هامدەم
ئای پەی ئەو سەیران ماردم و کەڵڕەم
یاران گردین شین وە توونای تووندا
هەر خەیاڵ مەندەن نە تۆی دەرووندا

پەراوێز edit