ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٨١. نەی گەهوارەی
نەی گەهوارەی دەور تای دەسرازە خەم
تاکەی سەر ئەنگوشت غەفڵەت نە تۆی دەم
بازیت پێ وەردەن هەر یەک وە لایێ
سەدای دایەنان وە لایەلایێ
های نە فەرقش هەن ئەو سەدا و تەئسیر
تا ئەو لاوناو ئەو مەزە و ئەو شیر
هەر تفڵێ بێشک نەی بێشک خەفتەن
جەی دایە بڕیان بەو دایە جفتەن
وەس خاکبازی کەر بێدار بەر ئامان
بڕیانەوەی تۆیچ سەروەختش ئامان
ها وە قەفاوە یەند شی بە وێدا
چەم بێ بینایی مدیۆ وە ڕێدا
قەزا وە قومار نە پای باختمەن
قامەت حەڵقە بەست وەختی تاختمەن
موتریب، سازەکەت ئۆف چ وەش تەرز بێ
ئەمجاریش وەک دەنگ مەجلیس هەر بەرز بێ
تا کوورەی زاریم بڵێسە سانۆ
داخی لوای وێم جە دڵ نەمانۆ
داد نمەدۆ داد شین، مالوومەن لێم
دمای وێم پەرێم هیچکەس وێنەی وێم

پەراوێز edit