ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٦٣. نزوول کێشا
نزوول کێشا دەس بەختم نە ڕای بەد
پای ئەدەب نە ڕای عەدەد کەردم رەد
ناگا وە فریب پشتیپا دا لێم
من وست وە گێجاو قەلەندەریی وێم

پەراوێز edit