ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٤٨. من پێسەم زانا
من پێسەم زانا تۆ پڕ مەیلەنی
دەروون جە بادەی مۆبەت کەیلەنی
دووی کوورەی دووریت مشۆ وە تووندا
بەردت دان وە پای وەفای مەجنووندا
ئیسە دیدەکەم ئێد دیارییەن
ئەر چیوێت کەم بۆ وەفادارییەن
ئامۆشۆی وە گەرم یارانی گیانی
وە باری خاتر نازک مزانی
بۆی بێوەفاییت چون بۆی وەر زاخان
مدۆ نە دەماخ بەختان قوڵاخان
شەرت بۆ تا وەی دەرد دڵەی تەنگەوە
سەر بنیەو وە سای سیا سەنگەوە
هەنی پێشانی ڕەنگ وە خەزان دەر
پای ئاسانەکەت نەگێرۆ نە زەڕ
دیدەی کۆری هیجر باڵای بێخەوشت
نەوینۆ سورمەی گەردەکەی کەوشت
جە شنۆی ناڵەی شەو سۆزی زاری
سەگی ئاسانەت نە بۆش بێداری
چەم نم نەدۆ تۆز حەریم چون جاران
هەرزان کەرۆ باد دەوا پەی یاران
جە سای دووی دەروون سەودایی بێشۆ
نەڕەنجۆ سەفحەی لای سەوزەی وەش بۆ
دایم هەوای یار پڕ بەینەتت بۆ
نەوینی کەسێ جای مەینەتت بۆ
بڵێسەت بەرزان بگێرۆ پەرێم
هەر بواچی ئاخ پەی داخداریی وێم
من وێڵ وێڵ گێڵوو هەردە و هەردەوە
هەر دەرد بۆ بدۆم وە دەم دەردەوە
تا ڕێزۆ وە خاک دڵ چون پڕ داخان
چەند داخ شین وە خاک، ئێدیش بان داخان

پەراوێز edit