ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٤٧. من خەریکی ئێش
من خەریکی ئێش زامی جیایی
نیشتەی گۆشەی تار مزگیی تەنیایی
گا مەشغووڵی زام، گا خەریکی دەرد
گا ڕەفێقی خەم، گا هەناسەی سەرد
گا سەر مەکەرۆ هوون نە چەمەی چەم
گاگا مەویەرۆ سێڵاو نە دیدەم
گا زامی ناسۆر هیجران مدۆ چڵ
گا یاوۆ وە عەرش ئاه و ناڵەی دڵ
گا نێشی دووری مدۆم ژاری مار
گا تیری فیراق مەکەرۆم لەتار
نە هاوزوانێ دڵداریم کەرۆ
نە هاوقەتارێ دەسباریم دەرۆ
نە حەکیمێوەن کەرۆ دەوای دەرد
نە تەبیبێوەن جە دڵ لادۆ دەرد
سا ئیسە ساقی جەمین جامی جەم
وادەی ئاماتەن وە بانی دیدەم
دەورێ دەر وە جام بادەی پڕ جە مەیل
بەڵ دەروون جە مەیل باڵات ببۆ کەیل
جە ماسیوای تۆ فارغ بۆ حاڵم
بەڵ نەدۆم ئازار شوومی خەیاڵم
یەک دڵ بوو چەنی عەشقی دیدارت
گیان کەروو فیدای دیدەی خومارت

پەراوێز edit