ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٤٤. مامۆسای سەر ئێڵ
مامۆسای سەر ئێڵ شیرین کەلامان
تەشریفی خەیرت باوەر وە لامان
نە شنۆی بەدکار، نە بۆی بەدوازەن
وەحشییان هەمراز، تەیران دەم سازەن
شەتاوان چون سەیل دیدەمەن جاری
پێچ مدان چەنی زامانی کاری
تۆ نە سەرگوزەشت سزای دەردی لەیل
من نە حیکایەت ئازیزی بێمەیل
ساتێ پەی وێما بنیشمێ وە شاد
بەو ڕازانەوە خەم بدەین وە باد
تا فەڵەک دیسان نەی ڕاگوزەردا
بوینمێ چێشش ها نە ژێر سەردا

پەراوێز edit