ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٣. ئازیزم، ئامای
ئازیزم، ئامای ئای بێقەرار وێم!
ئای ئای چەمەڕا ئای ئینتیزار وێم!
مەوتەنەکەی چەم دیدەش ها نەڕێت
غەریبی تاکەی، بۆ وە ماوای وێت
های ساقی! بازاڕ جیلوەی دڵدارەن
سەودای خڕیدار، دانەی دیدارەن
یەکێ وە مایەی گەنجی کەیەوە
چون منیچ وە تای فەرتووت «نەی»ەوە
ئەر سەد هەر کەسێ پەی وێش وە ڕاوەن
وە قیمەت نییەن، ئیخلاس حەساوەن
مایل کەر باڵا وەی لادا چون نەی
دەسێوت دەف بۆ، ئەو دەس جامی مەی
با بێدار کەرۆ تاکەی بۆ غافڵ
دەف وە سەدا گیان، جام وە ڕەشحەی دڵ
با کڵافە بۆ، ئاخر لەوانم
خاکی پای حەزرەت پیری موغانم
چون دەف، بەرگ پۆس ئیرادەت پۆشم
غوڵامی بەر دەس حەڵقە نە گۆشم
خوم ئاسا خەیلێن وەتەن مەیخانەم
چون پیاڵەی واق شیشەی پەیمانەم

پەراوێز edit