ئاڵەکۆک

مەولەوی تاوەگۆزی add_a_photo
مەولەوی دیوانی مەولەوی
١٢. ئازیزم! ئاهیر
ئازیزم! ئاهیر دووریی باڵای تۆ
جەستەم کەرد وە بووڵ، شەماڵ بەرد پەی کۆ
ورشەی پرشەی تاو کوورەکەی جەستەم
شەرارەی لوولەی پێشەی شکەستەم
گرمە و پزیسکەی چەخماخەی پارە
بەرقی بریسکەی شوعلەی شەرارە
شاخەی شریخەی برووسکەی دەروون
نە چەم شەتاوان جاری کەرد چوون هوون
مەوج مدۆ لافاو هوونی دەجلەی دڵ
نە فوارەی چەم هورمشانۆ گڵ
کای دڵم نە گێج مەوجی فەنادا
مۆڵەقەن نە بەین خۆف و ڕجادا
تۆیچ ئینسافت بۆ هەنی وەسەن وەس
بیللا جە دووریت، ها بیم وە قەقنەس
تاکەی چوون مەجنوون ویڵی هەردان بم؟
تاکەی خەمزەدەی باری هیجران بم؟
هەر ساتێ دووریت سەد ساڵەن جە لام
دەردم کارییەن وە سەرگەردت بام!
بەزەییت بەیۆ وە جەستە و حاڵم
ڕیشەم بەراما، هەرەس وە ماڵم

پەراوێز edit