ئاڵەکۆک

قانع add_a_photo
قانع چوارباخی پێنجوێن
١. خاکت بە نرخە
کوردە وەسفی کوردستانت، خۆشترە تا سەد کیتاب
سیاچەمانە خۆشترە بۆ تۆ هەتا چەنگ و ڕوباب
شۆڕشی قەلبت ببێ و گوێ ڕاگری بە دەنگی نەی
جەرگی بەدگۆی کوردستانت، هەڵ ئەقرچێ وەک کەباب
دەنگی شمشاڵ و خرۆشی دەف، بگاتە هەر دڵێ
حاسڵی کشف القبورە، ڕۆشنە زومرەی عەزاب
ئافەرەم بۆ تۆ وەتەن، وا خاک و خۆڵت گەوهەرە
غەیرە مەحسوورە تەعامت، زۆر و بێ حەد و حیساب
من لە دنیادا هەوارم ماڵە گەورە و شێرە بێ
ڕۆژی مەحشەر چاترم بۆ دەفتەر و نامە و کیتاب
مامۆساکانمان ئەڵێن: دنیا نموونەی ئاخرە
تێ بفکرێ خۆت ئەزانی کێیە حازر بۆ عەزاب
سابتت کرد قانعا! کوردان لە گشت کەس چاترن
مژدە بێ بۆ کوردەکانی هەرزەکارانی شەباب

پەراوێز edit