ئاڵەکۆک

ئەحمەدی خانی add_a_photo
خانی مەم و زین
٥٨. ئسباتێ خەواس و کەمالێ جەوهەرێ عشقە کو کیمیایێ ئەکبەر و گوگرد ئەحمەرە ژ بۆ خودانی لەورا بەهیمی و دوڕندی و شەیتانیێ دکەتە مەلەک د نەفسا ئنسانی
ئەی موستەمعێ مسال و تەسویل
وەی موجتەهدێ قیاس و تەئویل
خانی کو ژ جامێ عشقێ دین بوو
ئەو شۆڕە شەراب پێ شرین بوو
ئەو چەند ڤەخوار ئەوێ نەهشیار
ئاگاهی نەما ئەوی ژ گوفتار
مەستانەیە ئەو ب کەیفێ مەئموور
دیوانەیە ئەو ب عورفێ مەعزوور
مەخموورە و بادەنۆش و سەرخوەش
لەو بادە فرۆشە و موشەووەش
هەرچی کو دبێژتن هەوایە
گەر گوه بدنێ نەوایێ نایە
ئەو نەی نە حەلال و نەی حەرامە
بێ پەردەیە لێ نە بێ مەقامە
کوردی عەرەبی دەری و تازی
تەرکیب کرن ب هەزل و بازی
هندەک ژ فەسانەئێ د بوهتان
هندەک د بەهانەهێن د بوهتان
بوهتی و مهەمەدی و سلیڤی
هن لەعل و هنەک ژ زێڕ و زیڤی
خەرموهرە و مۆرک و مراری
هندەک د شەفاف وهن د تاری
تەرسیع کرن وەکی بچووکان
ئینانە ب قەیسەری و سووکان
هن قسسە وهن ژ وان مسالن
هندەک د حەرام وهن حەلالن
هەر قسسە ژ حسسە بەهرەمەندن
هەر ئەمسلەگەر بزانی پەندن
لێکن وی غەرەز ژ گوفت و گۆیێ
مەقسوود ژ هندە جوست و چویێ
زاهرکرنا جەمالێ عشقە
سابت کرنا کەمالێ عشقە
عشق ئایینەئێ خودان نومایە
خورشید سفەت خودان زیایە
غافل مەبە ژ عشقێ فی الحقیقه
ئەی راهرەو أقرب الطریقه
خوەش جەوهەرە جنس کیمیایە
قەدرێ وێ بزان گران بهایە
تەبعێ وەکوو سفر وبێ جەلانە
قەلبێ وەکوو قەلپ ویا قەلانە
ئەڤ جەوهەرە وان دکەت موتەللا
ئەڤ سەیقەلە وان دکەت موجەللا
هەرچی کو کەسەک بکەت ئرادە
یا عشق موریدە یا مورادە
ئایینەئێ عەکسێ بێ مسالە
گەنجینەئێ سررێ بێ زەوالە
کەس نینە ژ عشقێ بێ ئەسەر بت
مومکن کو ژ زەوقێ بێ خەبەر بت
هەر کەس ب قیاسێ هممەتا خوە
دێ سەرف بکەت ئرادەتا خوە
لێ ئەکسەرێ عامیان نەزانن
نەفسا خوە ژ بۆ خوە ڕ ا نزانن
نابالغ و ئەبلەه و سەفیهن
یا زاهد و سووفی و فەقیهن
ئەو جاهل و ئوممی و سەفیلن
بێ مورشد و رەهبەر و دەلیلن
ناچار دبن ل عشقێ بائع
نەقدێ خوە ددن ب جنسێ زائع
هن سەرف دکن ب عەیشێ دونیا
هن پێ دکڕن سەرایێ عوقبا
ئەڤ هەردو جەلەب دبن زیانکار
مەحرووم دبن ژ زەوقێ دیدار

پەراوێز edit