ئاڵەکۆک

ئەحمەدی خانی add_a_photo
خانی مەم و زین
٤٨. تەدبیرا بەکرە ژ بۆ دەفعا مەزەننەت و عنادێ تەزویرا وییە ژ ترسا فتنە و فەسادێ
تەقریر کو کر تەمام قاسد
واقف گەڕیا ب حالی حاسد
زانی کو ژ بۆ وی ڕا خەرابە
گۆ: عەفو ژ بۆ مەمێ سەوابە
میرم مە نەگۆ ژ بۆ تە پێشین
تاجدین و بران ژ خوە مە ئێشین
زینێ بدە وان وە یا بکو ژ من
یان ئەو ب تە ڕانە خەسم ودو ژمن
یا قەنج ئەوە قەت نەکی تەکەللوم
تاجدین ژ تە ناکەتن تەوەههوم
بێژێ: مە فداکرن مەم و زین
تەزویج کرن مە دانە تاجدین
زاهر مەکە تو ئەڤێ عنادێ
جارەک ڤەکو ژ ئاگرێ فەسادێ
ژەو پاش تو بێخە وەقتێ فورسەت
زنهار! مەدێ ئەمان و موهلەت
خەسمێ کو نەشێی ببی موقابل
دەرمان چیە؟ شەربەتا هەلاهل!
لەو لازمە حاکمان دو فنجان
یەک خاسێ خەراب و یێکە قەنجان
دا یەک نەخوەشان ژ بۆ وی خوەش کەت
یا دی ژ وە ڕا خوەشان نەخوەش کەت
یەک جانی ژ دو ژمنان جودا کەت
یا دی مریان ژ نووڤە ڕاکەت
کەربا خوە مەکە تو ئاشکارا
یا قەنج ئەوە ئەم بکین مودارا
شۆلن هەنە ئەو ب کەربێ نابن
لەورا کو ب زۆر و زەربێ نابن
ئوستادی دڤێتن و تەئەممول
ئخفاء و تەغافول و تەحەممول
ئەوقاتێ زەمانە گوونە گوونە
باری ژ مە ڕا کرن نەموونە
یەعنی شەڤ وڕۆ ژ و سوبح و شامن
هن ڕۆهنە هن ژ وان زەلامن
ئەم ژی د لەیالی و نەهاران
دا بێن ب نهان و ئاشکاران
هن زاهر و هندەکان ب خەف کین
ڕاکن هنەکان هنان تەلەف کین
وی مولحدی شیر وسا سەقا کر
مسری ژ خوە ڕا وسا بەرا کر
پەند و غەلەت و خلاف و یالان
بەند و سەقەت و غلاف و کالان
تەسنیع کرن وی هندە تەشنیع
بەستن وی ل شیری شوبهی تەرسیع
ئەو شیر ل بن سەرێ خوە دانی
ئەو ڕەنگە ڤەشار کەس نەزانی
میرێ وەکوو دل ب کەربێ سۆتی
هەرچی کو بەکر ژ بۆ وی گۆتی
باوەر کر و گۆتە مەردێ قاسد
ئەی پیر مەکە تو فکرێ فاسد
گەر فەوت بکم جەمیعی فەرزان
تاجدین کو ددم ژ دەست خوە ئەرزان
من شەوکەت و سەلتەنەت ب وینە
ئەڤ شوهرەت و شەئن من ژ وینە
ئەڤ نام و نشان و ئەڤ مەقامە
بێ خاترێ وی ل من حەرامە
ئەو رۆستەم و گێوە لەندەهایە
گەنجینەمە ئەز ئەو ئە ژدەهایە
بێژێ ب دلێ خوە من مەم و زین
هەردو ب حەلالی دانە تاجدین
بێ وەجه ژ من تو بوویی وەحشی
داخواز تە کر کۆ من نەبەخشی؟
تاجدین و چەکۆ ب عزز و نازن
دێ هەر وە بتن وەکی دخوازن
قاسد کو رەوانە بوو ژ پێش میر
تەقریر کو کر تەمام تەعبیر
شێرێ د ل شەر وە بوون مولائم
گۆتن: دەم و دەولەتا وی دائم

پەراوێز edit