ئاڵەکۆک

ئەحمەدی خانی add_a_photo
خانی مەم و زین
٢٩. موعاتەبیا زینێ د گەل ستیێ گازندا حووریێ ژ پەریێ
کای رووح و رەوانێ قەلبێ زینێ
نوورا بەسەرێ دیار و دینێ
هەمشادی و هەمجەفا و هەمدەم
هەم لەحم و عەزم و جلد و هەم دەم
هەمشیرە و هەم جەناح و هەم سەر
هەم بیزەهەم ئاشیان و هەم پەڕ
وەی تەبعێ ب تەبعێ من موتابق
إلا کو ب بەختی ناموافق
سەد شوکر تە بەخت بوویە یاوەر
چاوا تە دڤێ وە دا تە داوەر
سەد شوکر تە بەخت بوو موساعد
تالع گەڕیا ژ بۆ تە ساعد
بەختێ من ئەگەر چ زێدە ڕەش هات
ئەڤ قسمەتە بۆ مە زێدە خوەش هات
تەقسیمێ غەمان ژ بۆ م ڕا بوو
تەقدیرێ ئەزەل یەقین وسا بوو
شاهی ژ تە ڕا و غەم ژ بۆ من
تاجدین ژ تە ڕا و مەم ژ بۆ من
غەم چونکی کو ل سوورەتێ مەمێنە
لەو غەم ژ مە ڕا ل سەر غەمێنە

پەراوێز edit