ئاڵەکۆک

ئەحمەدی خانی add_a_photo
خانی مەم و زین
٢٠. هەمسوحبەتیا وشاقان ب هەمخلوەتیا مشتاقان و واقفیا وێیە ل سەر وەقتێ عوشاقان
بیمار ب دەردێ عشقێ بەد حال
ناگەه فکرین کو چوونە هاڤال
ڕوونشتی ل پێشی وان ڤە زالەک
قامەت جڤیای ژ ڕەنگ هلالەک
ئاهەستە کەلامەکی دبێژت
دگریتن و هێستران دڕێژت
گۆتن چ کەسی تو ئەی دل ئارام
بۆ چ دگری وها ب ناکام؟
وێ گۆ: ب سەرێ ستی و زینێ
مەحزا ژ وە ڕا دکم گرینێ
مەخسووس ژ نک ستی و زینان
هاتم ل وە خوەش بکم برینان
ئەنگوشتەری یێ د وە ئەڤانە
ئینانە م وی ژ بۆ نشانە
هوون هلگرن و بدن نگینان
بەدنام مەکن ستی و زینان
ئەز قاسد و هوون ژ بۆ م مەقسوود
هوون من مەکن ئەی موراد مەردوود
ئەڤ مو ژدە دەما ئەوان کرن گووش
یەکجار ژ شاهیان نەما هووش
هشیار کو بوون دەمەک نە وەستان
فی الحال بەزینە پێ و دەستان
تەکرار ل دەست و پێ و داوان
سەد بووسە ددان ئەوان دو لاوان
دایین حەییری ژ ئشتیاقێ
بەردا گری یێ ژ ئفتراقێ
گۆ: غەم مەخۆن ئەی موراد و مەقسوود
مزگین ژ وە ڕا ب حەققێ مەعبوود
تەوفیقێ رەفیق بتن ژ باری
ئەز دێ وە بکم ب سحرکاری
هوون جوملە ل عەردەکی جەما بن
هەر چار ب مەقسەدا خوە شا بن
نام و نەسەبا خوە هوون عەیان کن
سررا دلی بۆ م ڕا بەیان کن
دا ئەز ڤەگەڕم ب ڤان نگینان
تەسخیر بکم ستی و زینان
تەعجیل بکم ژ بۆ سەوابێ
زوو بێمەڤە ئەز د گەل جەوابێ
تاجدینی نگین ژ دەست دەرانی
دا دەستێ عەجووزەیا زەمانی
مەم تێ فکری کو بێ نگینێ
کەنگی دکەتن مەدار و ژینێ ! ؟
گۆ: دایە تو من بگێڕە مەعزوور
کی جانی ددت ژ دەست خوە دەستوور
ئەڤ خاتەمە ئسمە گەر تلسمە
من جان ئەوە قالبێ م جسمە
ئەی دایە تو قاسدێ حەبیبی
بێ شوبهە ل دەردێ من تەبیبی
سەدقە سەرێ ذی الجمالێ زینێ
مەستینە ژ دەستێ من نگینێ
گاڤا تو دچی ڤە ئەی وەفادار
ئەڤ ڕەنگە ژ من ببێژە دلدار
ئەو شاهە ئەگەر چ ئەز گەدامە
ئەلتافێ شەهنشەهانە عامە
ئەز بەندە نە لائقێ و سالم
خورسەندە ب سوورەتێ خەیالم
رازیمە ژ ئەو قەدەر جەمالێ
من بینتە خەلوەتا خەیالێ
هەر گاه ژ ئاهێ دل بترست
گەه گاهێ ل حالێ من بپڕست

پەراوێز edit