ئاڵەکۆک

ئەحمەدی خانی add_a_photo
خانی دیوانی ئەحمەدی خانی
١٢. هێدی ل ئەبریشەم بدە ئەی موتربێ دەمساز
هێدی ل ئەبریشەم بدە ئەی موتربێ دەمساز
سەد دل بۆ ڤەبن بەستنە هەر یەک ب دوسەد ناز
ئەی بادێ سەبا پڕ مەهەژین توررەئێ دلدار
عوششاقێ ب نالینە ژ بەر غوللە و شەهناز
ساقی بگەڕین بادەئێ ئەنگوور ب تەنبوور
جانا بدە من بووسەیەکێ هەروە ب دلخواز
رووحا من و سررا د روخێ یارێ ب یەک ڕا
ڕۆژا ئەزەلی بوونە ب دل هەمدەم و هەمڕاز
خانی تە غەلەت زانییە ئەو هەر ژ خوە یەک بوون
خەللاقی تەعەددود ب مەزاهر کرە ئعجاز

پەراوێز edit