ئاڵەکۆک

مستەفا بەگی کوردی add_a_photo
کوردی دیوانی کوردی
٦٢. ئەو سەرە بۆچی بە دایم پڕ لە عەشقی یار نەبێ
ئەو سەرە بۆچی بە دایم پڕ لە عەشقی یار نەبێ؟
ئەو دڵە بۆچی بە دایم عاجز و غەمبار نەبێ؟
بۆ دەڵێن عاشق کەسێ لاف و گەزافێ لێ بدا؟
تا لە سەر گۆنەی نیشانەی جێگە گەزتەی مار نەبێ
هەرکەسێ بێت و بڵێ من عاشقم باوەڕ مەکە
تا بە پەیکانی موژەی مەحبووبەکەی زامار نەبێ
دڵ بە مەحبووبە مەدە مەششاتە گەر بێ و حیلەباز
ئەسمەر و قەد عەرعەر و خونخار و چاو بە خومار نەبێ
گیان فیدای مەحبووبەیێ بێ دڵنەواز و حاڵزان
هەمدەمی ناکەس بەچە و هەم سوحبەتی ئەغیار نەبێ
قەدری عاشق کەی دەزانێ چونکە تفڵە و بەدخووە؟
تا خەتی موشکین لەسەر سەفحەی ڕوخی ئیزهار نەبێ
ئەو جەفا و جەورەی کە کوردی لەو نیگارەی چەژتووە
سەد کە بێعار بێ دەبێ بۆچی لە ڕوح بێزار نەبێ؟

پەراوێز edit